Skorstensrengöring för industrin

Industriell skorstensrengöring

Att göra rent skorsten inom industrin har alltid varit av stor vikt för att undvika soteld och skorstensbränder som följd. Dock har det saknats en vedertagen och effektiv metod för hur man på bästa sätt får bort tjära och andra restprodukter ur skorstenen.
Metoder med allt från roterande kättingar/kedjor, lod och krejs, högtryckstvätt och andra typer av vattenspolningar har utförts av sotare och andra specialföretag. När det kommer till industriell skorstensrengöring är dessa metoder dock sällan helt tillfredsställande.

Med vår metod för att rengöra industriskorstenar får du bland annat fördelarna att:

  • Slippa långa driftstopp för ineffektiva rengöringsmetoder
  • Slippa riskfyllda och tidsödande metoder för manuell rengöring av skorstenarna
  • Du får en hög- och kostnadseffektiv skorstensrengöring som tar betydligt mindre tid att utföra, vilket innebär kortare driftstopp och mindre produktionsbortfall
https://www.kviab.com/wp-content/uploads/2019/04/skorsten1.jpg

Exempel: Rengöring av skorstenen till Scanias gjuteri i Södertälje – en 30 meter hög skorsten belägen på en 33 meter hög byggnad. Tidigare rengöringsmetoder gick ut på att fira ner personal som handskrapade skorstenen, vilket tog ca 2 - 3 veckor och förstås innebar en hel del risker.

Effektiv skorstensrengöring med vår höghastighetsturbin!

På KVIAB har vi utvecklat en metod i samarbete med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som främst är till för rengöring av rörsystem och ventilationskanaler – men metoden passar lika bra till att rengöra industriskorstenar!

Metoden bygger på tryckluftsdrivna höghastighetsturbiner som är försedda med antingen stålborstar eller knivar (beroende på mängden beläggning inuti skorstenen). Turbinen drivs av friktionen från beläggningen och kan användas för rengöring av industriskorstenar och processrör med en diameter från ca 125 mm och upp till ca 3000 mm. Vid processrör kan vi oftast köra turbinen under eran drift mot era cykloner.