Teknisk isolering

Teknisk isolering

Vi på KVIAB har mer än 35 års erfarenhet av teknisk isolering – innefattande ventilationsisolering, VVS-isolering och brandtätning.
Som finish tillhandahåller vi också plåtisolering – vilket innebär att man plåtbeklär rören för att få en estetiskt tilltalande yta och en fin anknytning för röret till lokalen i övrigt.

VVS-isolering

För rörisolering inomhus använder vi rörskålsisolering, vilken skyddar mot stora värme och kondens förluster. För rörisolering exempelvis utomhus, används Armaflex mot kyla och fungerar även väl för isolering i offentliga byggnader och industrilokaler.

Läs mer

Ventilationsisolering

Att ha väl isolerade ventilationskanaler är av största vikt, oavsett verksamhet. De flesta kanaler för tilluft, frånluft och/eller återluft bör vara väl isolerade för att inte förlora energi på vägen till och från aggregatet för lufttillförsel – oavsett om det är ett inblås eller ett återvinningsaggregat.

Läs mer

Brandtätning

Brandtätning räddar liv och skyddar byggnader vid brand. Genom att täta öppningar förhindras spridning av eld och rök. Effektiva brandtätningssystem ger mer tid för evakuering och räddningsinsatser. 

Läs mer

Industriisolering

Industriell isolering är avgörande för att minimera värmeförlust, skydda mot kyla, kondens och buller samt förbättra energieffektiviteten.

Läs mer