Ventilationsisolering

Ventilationsisolering

Att ha väl isolerade ventilationskanaler är av största vikt, oavsett verksamhet. Alla kanaler för tilluft, frånluft och/eller återluft behöver vara väl isolerade för att inte förlora energi på vägen till och från aggregatet för lufttillförsel – oavsett om det är ett inblås eller ett återvinningsaggregat.

https://www.kviab.com/wp-content/uploads/2023/01/ventilationsisolering-natmatta.jpg

Energieffektiv ventilationsisolering

Ventilationsisolering är avgörande för energieffektivitet, brandsäkerhet, ljud- och kondensskydd i ventilationssystem. Nätmatta, lamell och cellplast används som isoleringsmaterial. Nätmattan passar rektangulära kanaler och ger termisk isolering och brandskydd. Lamellisolering används för cirkulära kanaler och minskar värmeöverföring, ljud och kondens. Cellplastisolering används invändigt och utvändigt, ger utmärkt isolering och brandskydd, och uppfyller olika EI-klasser. EI-klasserna (EI15, EI30, EI60, EI90) indikerar isoleringens brandmotstånd. Ventilationsisolering är nödvändig för att säkerställa effektivitet och säkerhet i ventilationssystemet.