Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring och kanalrensning

Har du också letat efter en riktigt effektiv metod för rensning av era rörsystem och ventilationssystem? I samband med att OVK-förordningen införts (Obligatorisk Ventilationskontroll) har det blivit mer och mer tydligt att det sällan finns varken någon vedertagen effektiv metod, utrustning eller verktyg för ventilationsrengöring – ingen som är tillräckligt effektiv.

Vi på KVIAB har mer än 30 års erfarenhet i branschen, och har nu en lösning på dessa problem.

https://www.kviab.com/wp-content/uploads/2019/04/ventilation.jpg

Kanalrensning för effektiv ventilation

Att använda sig av våra höghastighetsturbiner har många fördelar: