VVS-isolering

VVS-isolering

Att ha väl isolerade ventilationskanaler är av största vikt, oavsett verksamhet. Alla kanaler för tilluft, frånluft och/eller återluft behöver vara väl isolerade för att inte förlora energi på vägen till och från aggregatet för lufttillförsel – oavsett om det är ett inblås eller ett återvinningsaggregat. För att förhindra kondensutfällning använder vi lamellmatta för kondensisolering, vilken självklart även isolerar mot både brand och värme.

https://www.kviab.com/wp-content/uploads/2019/04/isolering1.jpg

Isolering med plastplåt

Plastplåt över rörskålen är ett skyddande lager som förbättrar isoleringen av VV-rör. Den tillverkas vanligtvis av slitstark plast som PVC eller polypropen. Plastplåten skyddar isoleringen mot fukt, mekaniska skador och UV-strålning. Dessutom förhindrar den kondensbildning genom att minimera temperaturskillnaden mellan röret och omgivningen. Plastplåten ger även extra skydd mot stötar och skador, vilket förlänger isoleringens livslängd. Detta är viktigt för att optimera VVS-isolering och säkerställa hållbara installationer.

Optimera din isoleringslösning med våra ytbeklädnader för isolering

Med fördelarna av skydd mot fukt, UV-strålning och mekanisk påverkan, minskar våra brandskyddande beläggningar brandrisken. Dessutom förbättras både estetiken och energieffektiviteten i ditt isoleringssystem. Välj våra rätt anpassade ytbeklädnader för att uppnå ett hållbart och effektivt resultat. Säkerställ skydd, prestanda och enastående utseende med våra unika ytbeklädnader för isolering.

https://www.kviab.com/wp-content/uploads/2023/06/rorskal-vvs.webp